ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.
Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Λέοντος τού Αυτοκράτορος καί Φιλοσόφου,
Τή Δευτέρα τού Αγίου Πνεύματος,   VIDEO  
Λόγος ΙΓ’
«Στό Άγιο Πνεύμα πόυ είναι σύνθρονο μέ τόν Χριστό, τόν Αιώνιο Βασιλιά, από τόν Οποίον καί διά τού Οποίου, αφού κατέβηκε αυτεξούσιο χορήγησε στούς ανθρώπους τήν υιοθεσία. »
Διαβάζει ο ιεροψάλτης Βασίλειος Λιάκος