Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής.
Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ     video  
Λεοντίου Επισκόπου Νεαπόλεως τής Κύπρου,
Λόγος Β'
«Στήν ημέρα τής Αγίας Μεσοπεντηκοστής»
Διαβάζει ο ιεροψάλτης Βασίλειος Λιάκος