ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής.
Τετάρτη τής Μεσοπεντηκοστής.

ΛΟΓΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ     video  
Λεοντίου Επισκόπου Νεαπόλεως τής Κύπρου,
Λόγος Β'
«Στήν ημέρα τής Αγίας Μεσοπεντηκοστής»
Διαβάζει ο ιεροψάλτης Βασίλειος Λιάκος