ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
" Ύμνοι Τριωδίου "

Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής του Τελώνου-Φαρισαίου/Τυρινής (Αργές)

Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής του Ασώτου (Αργές)

Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής της Απόκρεω (Αργές)

Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες Α' Κυριακής των Νηστειών (Ορθοδοξίας)

Πέτρου Λαμπαδαρίου: Καταβασίες Γ' Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)

Ιδιόμελον Α' Κατανυκτικού Εσπερινού - "Έλαμψεν η χάρις σου Κύριε"

Ιδιόμελον Β' Κατανυκτικού Εσπερινού - "Δεύτε εκκαθάρωμεν"

Ιδιόμελον Γ' Κατανυκτικού Εσπερινού - "Χαλινούς αποπτύσας"

Ιδιόμελον Δ' Κατανυκτικού Εσπερινού - "Ατενίσαι το όμμα"

Ιδιόμελα Ε' Κατανυκτικού Εσπερινού - "Ο τον αμπελώνα" & "Λησταίς λογισμοίς"

Ιδιόμελον ΣΤ' Κατανυκτικού Εσπερινού - "Θαυμαστή του Σωτήρος"

Ησυχίου ιερομονάχου - "Νυν αι δυνάμεις"

Πέτρου Λαμπαδαρίου: "Του Δείπνου Σου του μυστικού"

Γρηγορίου Πρωτοψάλτου: Καταβασίες του Σαββάτου του Λαζάρου

Σέ όλο τον ενιαύσιο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας, το Σάββατον του Λαζάρου (ως Σάββατον) είναι το μόνο αναστάσιμο!

Πέτρου Λαμπαδαρίου: Καταβασίες της Κυριακής των Βαΐων

Ότε η αμαρτωλός Α'

Πέτρου Λαμπαδαρίου: "Του Δείπνου Σου του μυστικού"