ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν Γ'
Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν Γ'

Η νηστεία των τροφών είναι το προκαταρκτικό στάδιο για την χαλιναγώγηση και εξαφάνιση (κατά το μέτρο της Θείας Χάριτος) αυτών των δυσκολοτέρων που περιγράφονται στο παρόν ιδιόμελο.
"Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος."

Καλή ακρόαση: http://youtu.be/798feokDEgA