ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Απεστάλη εξ ουρανού πλ B'. Βασίλειος Λιάκος
Απεστάλη εξ ουρανού πλ B'. Βασίλειος Λιάκος

Τη 25η Μαρτίου, εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, εις τον Εσπερινόν, Δόξα και Νύν.
"Απεστάλη εξ ουρανού", ήχος πλάγιος του Δευτέρου.
Μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (1730-1777).

video