ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Δύσκολο έργο η καλή Εξομολόγηση!
Δύσκολο έργο η καλή Εξομολόγηση!

 

Θεέ μου, πόσο δύσκολο έργο είναι η καλή εξομολόγησις! Πόση προετοιμασία απαιτεί! Πόσο πρέπει νά προσευχώμεθα γιά τήν επιτυχή τέλεση της . Αλλά καί πόσο θλιβερή είναι η αμάθεια πολλών πιστών πού έρ­χονται νά εξομολογηθουν!

     Τι αβάστακτος σταυρός γιά τόν ιερέα, όταν διαπιστώνη τήν άγνοια τών πιστών καί τήν ψυχρότητά τους! Πόσο πολλαπλασιάζεται ή θλίψις στήν περίπτωσι πού ό Εξομολόγος έχει συναίσθη­σή καί τής ιδικής του αθλιότητος, της ψυχικής ατονίας, ενός μαρασμού, κάποιας αδιαφορίας της καρδιάς ή ενός σβησίματος του ζήλου για τον Λόγο του Θεού καί γιά τήν σωτηρία του πιστού ή και του εαυτού του!

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης