ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               
Τι σημαίνει μετάνοια;
Τι σημαίνει μετάνοια;

 

   Μετανοώ,  σημαίνει ότι νιώ­θω στήν ψυχή μου τό ψέμα, την αφροσύνη, τήν ενοχή τών αμαρτιών μου. Σημαίνει πώς συναισθάνομαι τήν προσβολή πού έκανα στον Πλάστη μου, στον Πατέρα καί Ευεργέτη μου. Σημαίνει πώς ολόψυχα επιθυμώ τήν διόρθωση καί τήν κάθαρση.

   Μετάνοια είναι ή άρνησις τής αμαρτίας, ό πόλεμος έναντίον του κακού πού εχθρεύεται τον Θεό καί τον εαυτό μας. . . 'Όπως ή αμαρτία είναι ό θάνατος τής ψυχής, έτσι ή μετάνοια  είναι ή ανάστασίς της».

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης