ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΙΛΙΟΥ               

ΨΑΛΤΙΚΗ

 Στην Μητρόπολή μας ξεκίνησε αμέσως με τη σύστασή της, με άδεια του Μητροπολίτη, η λειτουργία σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Η Σχολή απέκτησε νομική υπόσταση το 2012, όταν η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε το καταστατικό λειτουργίας της.

 

 

Σύντομο ιστορικό

Στην περιοχή του Ιλίου λειτουργούσε από το 2001 παράρτημα της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της εννιαίας Μητροπόλεως Αττικής, ενώ αρκετοί ναοί παρέδιδαν μαθήματα στα πλαίσια των ενοριακών δραστηριοτήτων τους. Η Σχολή της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου έρχεται να συνεχίσει αυτή την παράδοση και ταυτοχρόνως να ενώσει όλες αυτές τις προσπάθειες κάτω από τη σκέπη της Ιεράς Μητροπόλεως, με το κύρος που παρέχει η εποπτία της αλλά και το αναγνωρισμένο πτυχίο ιεροψάλτου που η Σχολή αποδίδει στους επιτυχώντες μαθητές της.

Μέλη διοικητικού συμβουλίου

Η Σχολή διοικείται από συμβούλιο, με τα εξής μέλη:

 1. Σεβασμ. Μητροπολίτης Ιλίου κ. Αθηναγόρας, πρόεδρος.
 2. Πρωτ. Θεόδωρος Παπαγιάννης.
 3. Πρωτ. Γεώργιος Βασιλείου.
 4. Πρωτοψάλτης Θωμάς Κραβαρίτης (Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πετρουπόλεως).
 5. Κωνσταντίνος Μούρτης (Πρωτοψάλτης Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλατιανής Ιλίου).
Διάρκεια φοίτησης

Οι σπουδές έχουν πενταετή διάρκεια. Κατά τη διάρκειά τους ακολουθείται το εγκεκριμμένο πρόγραμμα ύλης από το Υπουργείο Παιδείας. Στο τέλος κάθε έτους γίνονται προαγωγικές εξετάσεις, ενώπιον κανονικά σχηματισμένης εξεταστικής επιτροπής.

Οι εγγραφές κατ' έτος γίνονται τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Έδρα και παραρτήματα

Έδρα της Σχολής είναι το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλατιανής Ιλίου.

 

Εκδηλώσεις

           

 • Γρηγορίου Πρωτοψάλτου: Καταβασίες του Σαββάτου του Λαζάρου
  Γρηγορίου Πρωτοψάλτου: Καταβασίες του Σαββάτου του Λαζάρου
  Δημοσιεύουμε τις αργές καταβασίες "Υγράν διοδεύσας ωσεί ξηράν", οι οποίες ψάλλονται το Σάββατο του Λαζάρου, σε μέλος Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και ήχο πλάγιο του δ'. Τις ανωτέρω υποδειγματικά ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης.   Η ηχογράφηση περιλαμβάνει όλες τις ωδές.   Καλή ακρόαση: http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html
 • Πέτρου Λαμπαδαρίου: Καταβασίες Γ' Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
  Πέτρου Λαμπαδαρίου: Καταβασίες Γ' Κυριακής των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως)
    Δημοσιεύουμε τις αργές καταβασίες, οι οποίες ψάλλονται τη Γ' Kυριακή των Νηστειών (Σταυροπροσκυνήσεως), "Ο θειότατος προετύπωσε πάλαι Μωσής", σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου και ήχο α'. Τις ανωτέρω υποδειγματικά ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης. Η ηχογράφηση περιλαμβάνει όλες τις ωδές.   Καλή ακρόαση: http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/03/blog-post_27.html
 • Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες Α' Κυριακής των Νηστειών (Ορθοδοξίας)
  Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες Α' Κυριακής των Νηστειών (Ορθοδοξίας)
  Δημοσιεύουμε τις αργές καταβασίες, οι οποίες ψάλλονται τη A' Kυριακή των Νηστειών (Ορθοδοξίας), "Θαλάσσης το ερυθραίον πέλαγος", σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου και ήχο δ' λέγετο. Η ηχογράφηση περιλαμβάνει όλες τις ωδές.   Τις ανωτέρω υποδειγματικά ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης.   Καλή ακρόαση: http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/03/blog-post_9.html
 • Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν Γ'
  Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν Γ'
  Η νηστεία των τροφών είναι το προκαταρκτικό στάδιο για την χαλιναγώγηση και εξαφάνιση (κατά το μέτρο της Θείας Χάριτος) αυτών των δυσκολοτέρων που περιγράφονται στο παρόν ιδιόμελο. "Νηστεύσωμεν νηστείαν δεκτήν, εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ, ἀληθὴς νηστεία, ἡ τῶν κακῶν ἀλλοτρίωσις, ἐγκράτεια γλώσσης, θυμοῦ ἀποχή, ἐπιθυμιῶν χωρισμός, καταλαλιᾶς, ψεύδους, καὶ ἐπιορκίας· ἡ τούτων ἔνδεια, νηστεία ἐστίν, ἀληθὴς καὶ εὐπρόσδεκτος." Καλή ακρόαση: http://youtu.be/798feokDEgA
 • Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής του Τελώνου-Φαρισαίου/Τυρινής (Αργές)
  Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής του Τελώνου-Φαρισαίου/Τυρινής (Αργές)
  Καλή και ευλογημένη Τεσσαρακοστή!   Δημοσιεύουμε τις αργές καταβασίες, οι οποίες ψάλλονται τόσο  τη Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, όσο και τη Κυριακή της Τυρινής, "Ως εν ηπείρω πεζεύσας ο Ισραήλ", σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου και ήχο πλάγιο του β'. Η ηχογράφηση περιλαμβάνει όλες τις ωδές.   Τις ανωτέρω υποδειγματικά ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης.   Καλή ακρόαση: http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/03/blog-post.html
 • Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου: Χερουβικόν Σύντομον - Ήχος α'
  Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου: Χερουβικόν Σύντομον - Ήχος α'
  δημοσιεύουμε το σύντομο Χερουβικό του Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, σε ήχο α'. Το ερμηνεύει, ο Πρωτοψάλτης του Ι. Ν. Αγίων Πάντων Κορωπίου Αττικής, Νεκτάριος Αδάμ. Καλή ακρόαση: http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/02/blog-post_22.html
 • Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής της Απόκρεω (Αργές)
  Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής της Απόκρεω (Αργές)
  Δημοσιεύουμε τις Καταβασίες της Κυριακής της Απόκρεω, "Βοηθός και σκεπαστής", σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου και ήχο πλάγιο του β'. Η ηχογράφηση περιλαμβάνει όλες τις ωδές.   Τις ανωτέρω υποδειγματικά ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης. Καλή ακρόαση: http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/02/blog-post_23.html
 • Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής του Ασώτου (Αργές)
  Πέτρου Βυζαντίου: Καταβασίες της Κυριακής του Ασώτου (Αργές)
    Δημοσιεύουμε τις Καταβασίες της Κυριακής του Ασώτου, "Την Μωσέως ωδήν", σε μέλος Πέτρου Βυζαντίου και ήχο β'. Η ηχογράφηση περιλαμβάνει όλες τις ωδές.   Τις ανωτέρω υποδειγματικά ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης.     Καλή ακρόαση:  http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/02/blog-post_15.html
 • Πέτρου Λαμπαδαρίου: Καταβασίες Υπαπαντής - Ήχος γ'
  Πέτρου Λαμπαδαρίου: Καταβασίες Υπαπαντής - Ήχος γ'
    Δημοσιεύουμε τις Καταβασίες της Υπαπαντής του Κυρίου, σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου και ήχο γ'. Η ηχογράφηση περιλαμβάνει όλες τις ωδές.   Τις ανωτέρω υποδειγματικά ερμηνεύει, ο ιερατικώς προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ιλίου (Παλατιανής) και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης   Καλή ακρόαση:  http://psalmodimata.blogspot.gr/2014/02/blog-post.html
 • Χριστός Ανέστη πλ Α' . Βασίλειος Λιάκος
  Χριστός Ανέστη πλ Α' . Βασίλειος Λιάκος
    Τη Κυριακή του Πάσχα "Χριστός Ανέστη". 'Ηχος πλάγιος του Πρώτου. Ο νικητήριος παιάν της Εκκλησίας του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού! Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος.   Καλή ακρόαση
 • Δοξαστικόν - "Μεθ' ημέρας οκτώ"
  Δοξαστικόν - "Μεθ' ημέρας οκτώ"
    Χριστός Ανέστη. Δοξαστικό των αίνων της Β' Κυριακής από του Πάσχα (Θωμά), "Μεθ' ημέρας οκτώ", σε μέλος Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου και ήχο πλάγιο του β'. Το ανωτέρω ερμηνεύει, ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου-Παύλου και Αγίου Νεκταρίου Άνω Κηφισιάς, Δημήτριος Φακίνος. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε εν ώρα ακολουθίας.   Καλή ακρόαση.
 • Καταβασίες της Αναστάσεως (Αργές)
  Καταβασίες της Αναστάσεως (Αργές)
  Χριστός Ανέστη! Καταβασίες της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου, σε μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου και ήχο α'. Τις ανωτέρω ερμηνεύει, ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού μας και διευθυντής της σχολής βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, πατήρ Θεόδωρος Παπαγιάννης.  Καλή ακρόαση.
 • Συναυλία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής μαζί με το Δημοτικό Ωδείο Θηβών 21.04.2013
  Συναυλία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής μαζί με το Δημοτικό Ωδείο Θηβών 21.04.2013
    Η τρίτη συναυλία της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ι. Μ. Ιλίου έγινε στους Θρακομακεδόνες αλλά αυτή τη φορά η Σχολή δεν ήταν μόνη. Συνυπήρξεμαζί το Βυζαντινό χορό του Δημοτικού Ωδείου Θηβών. Η ιδέα δεν άργησε να γίνει πράξη και με την προτροπή του Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα, ο Βυζαντινός Χορός του Δημοτικού Ωδείου Θηβών, υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Αντωνίου Τσαρουχά, και ο Βυζαντινός Χορός «Ανατέλλοντες»της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ι. Μ. Ιλίου, υπό τη διεύθυνση του Αιδεσ/τάτου και Μουσ/τάτου Πρωτ. π. Θεοδώρου Παπαγιάννη,πραγματοποίησαν από κοινού συναυλία με τίτλο: Η συναυλία έγινε την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων με την παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα, των Ιεροκηρύκων της Μητροπόλεως Ιλίου π. Αγαθαγγέλου και π. Ιωαννικίου, του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως Κηφισίας Μουσικολογιωτάτου Πρωτ. π. Χρήστου Κυριακόπουλου, πολλών ιερέων, του Δημάρχου Αχαρνών κ. Σωτ. Ντούρου, Αντιδημάρχων και πλήθους κόσμου που γέμισαν ασφυκτικά το χώρο. Εψάλησαν ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο Χορός του Ωδείου Θηβών εκτέλεσε άπαντα τα μέλη κατά το ύφος του αοιδίμου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου, ενώ ο Χορός «Ανατέλλοντες» εκτέλεσε μαθήματα κλασικών μελοποιών, με εξέχον το μέλος «Ητήσατο Ιωσήφ» του παλαιού Στιχηραρίου. Στο τέλος ο Μητροπολίτης Ιλίου έδωσε το μήνυμα και το νόημα της συνύπαρξης των δύο αυτών χορών στον ίδιο χώρο. Η οποία έγινε πράξη «δια γυμνού οφθαλμού» όταν οι δύο χοροί από κοινού έψαλαν τη φήμη του Μητροπολίτη Ιλίου και ως κατακλείδα το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», το οποίο έδωσε το πανηγυρικό τέλος της εκδήλωσης, που μας υπενθυμίζει ποιο είναι και το τέλος της Μ. Εβδομάδος. Ηθικός και υλικός αρωγός της εκδήλωσης υπήρξε ο ακούραστος και προσηνής εφημέριος του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Θρακομακεδόνων π. Λάμπρος Καρίνος, διοικητικό στέλεχος της Μητροπόλεως Ιλίου, ο οποίος παρέθεσε πλούσιο δείπνο χαράς σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο π. Λάμπρος ήταν εκείνος που από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρθηκε για την επιτυχία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης. Ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης: Video:     
 • Σέ όλο τον ενιαύσιο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας, το Σάββατον του Λαζάρου (ως Σάββατον) είναι το μόνο αναστάσιμο!
  Σέ όλο τον ενιαύσιο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας, το Σάββατον του Λαζάρου (ως Σάββατον) είναι το μόνο αναστάσιμο!
  Σέ όλο τον ενιαύσιο λειτουργικό κύκλο της Εκκλησίας μας, το Σάββατον του Λαζάρου (ως Σάββατον) είναι το μόνο αναστάσιμο!   Τω Σαββάτω του Λαζάρου, εις τον Όρθρον, Δοξαστικόν των Αίνων. Ήχος Δεύτερος. Μέλος, Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (1730-1777). Ψάλλει ο Βασίλειος Λιάκος. ----------------------------------------­----------------------------------------­------ Το κείμενο: Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα, τετέλεσται σήμερον! ὅτι νεκρὸν τεταρταῖον, ἐκ τάφου Χριστὸς φωνήσας ἤγειρε, καὶ φίλον ἐκάλεσε, δοξολογήσωμεν αὐτόν, ὡς ὑπερένδοξον, ὡς ταῖς πρεσβείαις, τοῦ δικαίου Λαζάρου, σώσῃ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.   VIDEO: http://youtu.be/S_RtHIu68oU    
 • Συναυλία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής μαζί με το Δημοτικό Ωδείο Θηβών 2013-04-21
  Συναυλία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής μαζί με το Δημοτικό Ωδείο Θηβών 2013-04-21
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ... Η τρίτη συναυλία της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ι. Μ. Ιλίου έγινε στους Θρακομακεδόνες αλλά αυτή τη φορά η Σχολή δεν ήταν μόνη. Συνυπήρξε μαζί με το Βυζαντινό χορό του Δημοτικού Ωδείου Θηβών. Η ιδέα δεν άργησε να γίνει πράξη και με την προτροπή του Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα, ο Βυζαντινός Χορός του Δημοτικού Ωδείου Θηβών, υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Αντωνίου Τσαρουχά, και ο Βυζαντινός Χορός «Ανατέλλοντες»της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ι. Μ. Ιλίου, υπό τη διεύθυνση του Αιδεσ/τάτου και Μουσ/τάτου Πρωτ. π. Θεοδώρου Παπαγιάννη,πραγματοποίησαν από κοινού συναυλία με τίτλο: Η συναυλία έγινε την Κυριακή 21 Απριλίου 2013 στο Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων με την παρουσία του Μητροπολίτη Ιλίου κ. Αθηναγόρα, των Ιεροκηρύκων της Μητροπόλεως Ιλίου π. Αγαθαγγέλου και π. Ιωαννικίου, του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Μητροπόλεως Κηφισίας Μουσικολογιωτάτου Πρωτ. π. Χρήστου Κυριακόπουλου, πολλών ιερέων, του Δημάρχου Αχαρνών κ. Σωτ. Ντούρου, Αντιδημάρχων και πλήθους κόσμου που γέμισαν ασφυκτικά το χώρο. Εψάλησαν ύμνοι της Μεγάλης Εβδομάδος. Ο Χορός του Ωδείου Θηβών εκτέλεσε άπαντα τα μέλη κατά το ύφος του αοιδίμου Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Μ.Χ.Ε. Κωνσταντίνου Πρίγγου, ενώ ο Χορός «Ανατέλλοντες» εκτέλεσε μαθήματα κλασικών μελοποιών, με εξέχον το μέλος «Ητήσατο Ιωσήφ» του παλαιού Στιχηραρίου. Στο τέλος ο Μητροπολίτης Ιλίου έδωσε το μήνυμα και το νόημα της συνύπαρξης των δύο αυτών χορών στον ίδιο χώρο. Η οποία έγινε πράξη «δια γυμνού οφθαλμού» όταν οι δύο χοροί από κοινού έψαλαν τη φήμη του Μητροπολίτη Ιλίου και ως κατακλείδα το «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην», το οποίο έδωσε το πανηγυρικό τέλος της εκδήλωσης, που μας υπενθυμίζει ποιο είναι και το τέλος της Μ. Εβδομάδος. Ηθικός και υλικός αρωγός της εκδήλωσης υπήρξε ο ακούραστος και προσηνής εφημέριος του Ι. Ν. Αγίας Τριάδος Θρακομακεδόνων π. Λάμπρος Καρίνος, διοικητικό στέλεχος της Μητροπόλεως Ιλίου, ο οποίος παρέθεσε πλούσιο δείπνο χαράς σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο π. Λάμπρος ήταν εκείνος που από την πρώτη στιγμή ενδιαφέρθηκε για την επιτυχία αυτής της σημαντικής εκδήλωσης.